Стрийська початкова школа №12
 
_

Аналіз роботи за 2021-2022 н. р.

Аналіз  роботи за 2021/2022 навчальний рік

Робота НВК «ЗНЗ І ст. №12 – ДНЗ» управління  освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області у 2021/2022 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту  початкової   освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних   і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві.

Адміністрація разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримання навчального закладу в робочому стані. Ми намагаємося створити умови для роботи і навчання, відремонтувати і довести до вимог сьогодення навчальні кабінети, забезпечити школу новим сучасним обладнанням, меблями, технікою.

Кожного року виконуються капітальні та поточні ремонтні роботи. У всіх приміщеннях виконуються санітарно-епідеміологічні норми.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації навчально-виховного процесу:

{C}·           Виконання навчальних планів і програм відповідно Держстандартів загальної середньої освіти.

{C}·           Підвищення рівня фахової підготовки педпрацівників.

{C}·           Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

{C}·           Модернізація методичної роботи (спрямованість на реалізацію нормативних, правових документів, що регламентують діяльність школи).

{C}·           Покращення матеріально-технічної бази навчального закладу.

{C}·           Забезпечення комфортних та сучасних умов для навчання у школі дітей з ООП.

{C}·           Створення умов для роботи груп продовженого дня для учнів початкової школи.

{C}·           Дотримання протиепідемічних заходів для запобігання захворюваності на коронавірусну інфекцію.

{C}·           Створення безпечних умов навчання та роботи усіх працівників у період правового режиму військового стану.

У 2021-2022 навчальному році у всіх навчальних закладах України продовжено запровадження навчання згідно правил Нової Української Школи. Концепція НУШ – ідеологія реформи повної загальної середньої освіти – почала діяти у 2018 році. Наш навчальний заклад теж працює за програмою НУШ. Педагогічний колектив завжди дотримується вимог сьогодення та ставить перед собою завдання сформувати в учня вміння вчитись упродовж життя, вміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби суспільства, вміння соціалізуватися.

Роботу школи організовано відповідно до Закону України «Про освіту», Закону «Про загальну середню освіту», Положення про спеціальну школу, Положення про індивідуальну форму навчання, Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору, посадових обов’язків директора школи і всіх працівників, законодавства України, інших нормативних законодавчих актів центральних і місцевих органів влади, що регламентують роботу керівника навчального закладу.

У діяльності школи забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності навчального закладу є чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи школи. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського  колективів, раціонального використання часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна провести і які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом року.

Головною метою роботи із дітьми з ООП є створення умов для навчання, корегування і виховання у них життєво необхідних вмінь та навиків.

На посаді директора я працюю 25 років. Маю честь керувати творчим, працездатним учительським колективом – надійними, досвідченими, сумлінними працівниками.

Проте розумію, що найбільше учитель потребує створення умов для творчої праці, для самореалізації і виконання своєї великої місії педагога і наставника молодого покоління. Першочерговим завданням завжди вважаю створення умов задля звільнення вчителя від виконання надлишкових функцій, вивільнення його часу для спілкування з учнями, для самовдосконалення і самоосвіти, для творчості і розвитку.

В цьому навчальному році у школі навчалося 87 учнів у 4 класах. Середня наповнюваність класів 22 учні. Випускається зі школи  29 учнів.

У 2021-2022 навальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%.

Під час карантину та воєнного стану всі класи  були на дистанційній формі навчання. А тому ми мали можливість виконати навчальні програми та завершити 2021-2022 навчальний рік.

Увесь педагогічний колектив тримав постійний зв’язок з учнями та їх батьками. Корисна та змістовна робота колективу школи була на гідному рівні.

   Вищу кваліфікаційну категорію мають усі вчителі. З них мають педагогічне звання «старший учитель» -  2  колег.

Як директор школи, я орієнтуюся на головну, кінцеву мету навчання й виховання школярів, прагну обирати найоптимальніший шлях для вирішення проблем навчання й виховання учнів з ООП спираючись на громадську думку школи.

Протягом 2021-2022 навчального року проведено певну організаційну роботу та видано накази:

{C}·           «Про перевірку стану готовності навчального закладу до нового 2021-2022 н.р.»

{C}·           «Про  затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку для шкільного колективу НВК «ЗНЗ І ст. №12 - ДНЗ»

{C}·           «Про розподіл педагогічного навантаження»

{C}·           «Про організацію харчування учнів»

{C}·            «Про організацію методичної роботи»

{C}·           «Про дотримання рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів»

{C}·           «Про проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

{C}·           «Про проведення атестації педагогічних працівників»

{C}·            «Про організацію дистанційної форми навчання»

{C}·            «Про організацію робочого процесу в школі під час воєнного стану в Україні»

{C}·           «Про організоване закінчення 2021-2022 навчального року»

 

   Керуючи школою, я прагну до спрощення управлінських функцій, частину яких делегую  методичному об’єднанню. Впроваджую передові форми і методи організації навчально-виховного процесу, орієнтую вчителів на підвищення їх наукового, професійного та методичного рівня.

   Своїм педагогічним досвідом, досягненнями у педагогічній діяльності наші вчителі неодноразово ділилися на педагогічних радах, засіданнях МО, нарадах.

Методична робота

   Методична робота в закладі освіти організована на виконання чинних нормативно-правових документів щодо організації методичної діяльності педагогічних працівників та відповідно до наказу по закладу освіти від 01.09.2021 р. №85 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2021-2022 навчальному році», в якому визначені єдина педагогічна тема закладу освіти «Формування комунікативної компетентності молодшого школяра в умовах реалізації концептуальних засад Нової української школи"

   Уся методична робота у спеціальній школі була організована за такими напрямами:

{C}-            робота педагогічної ради;

{C}-            робота методичного об’єднання педагогічних працівників;

{C}-            самоосвіта.

          На засіданнях були розглянуті питання нормативно-правових документів, що регулюють освітній процес у спеціальній школі, вимоги до ведення шкільної документації, навчальні програми та пояснювальні записки до них, єдині педагогічні вимоги до учнів, особливості дистанційного навчання в умовах карантину та воєнного стану.

   Педагогічна рада займає важливе місце в методичній роботі нашої школи. Так, протягом року заплановано та проведено 9 засідань педагогічниї ради, на двох із них традиційно розкривається проблемна тема.

  Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності. Всі педагогічні працівники проходять щорічне підвищення кваліфікації, відповідно до обраної ними форми та місця проходження. Цього року 3 педагогів успішно пройшли чергову атестацію та підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

 Упродовж навчального року вивчалася система роботи педагогів, які підлягали атестації: вивчалася документація, адміністрацією школи відвідувалися уроки, виховні заняття та заходи, здійснювався аналіз їх участі у роботі шкільних методичних об’єднань, проводився моніторинг успішності учнів, анкетування. Педагоги, які атестувалися, ділилися власним досвідом роботи в межах роботи шкільних методоб’єднань, відкритих уроків, виховних заходів та майстер-класів, створили власні портфоліо та виступали на засіданнях педагогічних рад.

  Одне з важливих місць у підвищенні якості освітнього процесу займає самоосвіта педагогічних працівників. Кожен щороку обирає актуальну тему, над якою працює, збирає інформацію та ділиться з колегами на засіданнях методичних об'єднань, педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах.

Для вирішення проблемних питань у діяльності вчителів початкових класів в умовах «Нової української школи», з яких вони потребують професійної допомоги, а саме у проблемному питанні  «Оцінювання навчальних досягнень учнів». Формування в учнів навичок самооцінювання та взаємооцінювання», педагогічний колектив співпрацював з консультантом КУ «Центр ПРПП» Готиш Світланою Іванівною, яка надала професійну допомогу.

   Щоб посилити інтерес учнів до навчальних предметів, поглибити прагнення до

пізнання і саморозвитку, у школі систематично проводяться предметні тижні: тиждень фізкультури і спорту, тиждень  англійської мови, тиждень знань з безпеки життєдіяльності. Через запровадження дистанційного навчання онлайн було проведено тиждень української мови та  тиждень трудового навчання.

Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду технічним проблемам є одним із завдань педколективу НВК «ЗНЗ І ст. №12 - ДНЗ». На сайті закладу в розділі «Дистанційне навчання» розмістили завдання для учнів. Освітній процес здійснювався з використанням технологій електронної освітньої платформи  Google Classroom для дистанційного навчання під час надзвичайних обставин. Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі було прийнято на засіданні педагогічної ради (протокол №3 від 13.10.2021 р.).

Додаток Google Classroom став помічником для вчителів під час віддаленого навчання.

На виконання наказу №80 від 30.03.2022 року по управлінню освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області про моніторинг i контроль якості дистанційного навчання в закладі освіти складено розклад навчальних занять закладу освіти, де вказано прізвище, ім’я, по батькові вчителя, додано єдине покликання на урок (кожен клас i предмет) та код доступу до класу у Classroom та надіслано на електронну адресу управління.

Адміністрацією школи здійснено аналіз організації освітнього процесу під час дистанційного навчання. Дирекція в будь-який час мала можливість переглянути план та побачити роботу вчителя.

Для оперативного інформування  створена Viber-група педагогічних працівників «Вчительська online». Організаційні питання вирішуються на онлайн-нарадах, педрадах застосовуючи Zoom чи індивідуальні розмови. Для реалізації завдань індивідуальної освітньої траєкторії осіб з особливими освітніми потребами вчителі та асистенти вчителя інклюзивних класів ще раз проаналізували індивідуальну програму розвитку дитини, календарно-тематичне планування, визначили теми для вивчення в дистанційному режимі, розробили тематичні завдання в системі онлайн у межах встановленого навантаження. Вчителі під час дистанційного навчання, коли учні значну кількість матеріалу мали опанувати самостійно, чітко вимірювали і прогнозували час, який знадобиться дітям на виконання завдань, а також узгоджували в педколективі графік дистанційних робіт, щоб зберігати рівномірний розподіл навантаження протягом робочого тижня.

Платформа Google Classroom дозволяє організувувати онлайн-навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію. Вчителі мають можливість проводити тестування, контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання, коментувати й організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу.

Класні керівники провели: інструктажі батьків та учнів щодо організації дистанційної форми навчання під час карантину та надання роз`яснювальної інформації щодо виконання завдань дистанційної форми навчання у Viber групах та google classroom, zoom, скайп тощо.

Березень – проведення низки онлайн інструктажів з техніки безпеки під час війни. Квітень – проведення онлайн зустрічі «Психологія людей під час війни: як жити та працювати в нових реаліях».

У грудні 2021 року була організована  спільне засідання із представниками ІРЦ, на якій висвітлювались питання діагностики мовних порушень, супутні розлади в дітей шкільного віку та особливості навчання і корекційної діяльності. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру допомагали педагогічним працівникам  правильно визначити рівні підтримки, яким відповідають учні з ООП.

     

Виховна робота

Виховна робота в нашому закладі здійснюється відповідно Конвенції про права

дитини, Закону України «Про охорону дитинства»,  «Про освіту», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, річного плану навчального закладу на 2021-2022 н.р.

Основні завдання виховної роботи:

- створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі;

- формування  світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм;

- сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі,  усвідомленому виборі здорового способу життя;

- пропагування духовних надбань українського народу, виховання любові до рідної землі, мови;

формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь;

- тісна співпраця з батьками та громадськими організаціями.

Над реалізацією завдань виховної роботи в школі у 2021-2022 н. р. працювали класні керівники, вихователі  груп, психолог, адміністрація.

Виховання – наскрізний процес. Вчителі  виховують в учнів національну  самосвідомість,  патріотизм,  формують  фізичну  та  екологічну  культуру,  здоровий  спосіб  життя, створюють умови для розвитку творчої особистості. Підвищенню ефективності виховної роботи, розширенню уявлень учнів про навколишній світ сприяє використання новітніх педагогічних технологій, зокрема ІКТ. Через мультимедійні презентації, інформаційні відеофільми, пізнавальні телепередачі, мережу Інтернет  учні мають змогу побачити і сформувати більш широкі уявлення про географічно віддалені об’єкти навколишньої реальності.

Постійно проводиться взаємодія з батьками учнів, заходи з протидії булінгу та домашньому насиллю, а також систематична взаємодія з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, громадськими організаціями та благодійними фондами. І хоч карантинні обмеження внесли зміни у живе спілкування, проте воно не зникло, а перейшло в режим онлайн-зустрічей.

В нашій школі питання організації дозвілля учнів приділяється особлива увага. Використовуються різноманітні форми і методи роботи. Серед них:

{C}·  {C}суспільно-корисна робота;

{C}·  {C}активний відпочинок на лоні природи;

{C}·  {C}тематичні екскурсії;

{C}·  {C}спортивні змагання в межах класу;

{C}·  {C}різноманітні ігри (рухливі, настільні, інтелектуальні та ін.);

{C}·  {C}соціально-психологічні тренінги;

{C}·  {C}розважальні заходи (конкурси та змагання, інсценізація казок, вікторини) в межах класу-групи;

{C}·  {C}онлайн-спілкування.

      Виховна система роботи школи була зорієнтована на особистість як відправний компонент і кінцевий результат, на її розвиток, духовне і моральне збагачення і носила плановий, цілеспрямований характер. Цьому свідчить комплекс  актуальних питань, які розглядались на нарадах при керівнику закладу.

На виконання наказу №353 від 15.09.2021 року по управлінню освіти Стрийської міської ради в навчальному закладі був запланований Олімпійський урок та Олімпійський тиждень в період з 11 вересня по 23 жовтня 2021 року та проведений відповідно до рекомендацій Департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації.

22 вересня 2021 р відбулася виставка-конкурс "Квітковий вернісаж", присвячена 30-річчю Незалежності України. Святкування і привітання вчителів на День вчителя проводяться напередодні у всіх освітніх установах країни. Приємною нотою в цей день став концерт, який підготували учні 4 класу.  Особливими гостями були учні Клубу спортивного танцю "Royal Dance».

8-9 жовтня 2021 року у місті Стрию відбувалася  Книжкова толока. В рамках цього літературного фестивалю для учнів нашої школи були організовані зустрічі із письменниками.

9 листопада в Україні відзначається День української мови  та писемності.  З великим задоволенням приєдналися до радіодиктанту учні та вчителі 4 класу нашого закладу, адже він символізує єдність та любов до Батьківщини.

 З 15 по 19 листопада 2021 року у школі було проведено Тиждень  з основ знань безпеки життєдіяльності. Проведено вікторини, бесіди, виставки, дискусії, написання творів.

На виконання наказу  управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області  23 листопада 2021 року № 434 на базі виставкового залу меморіального комплексу «Борцям за волю України» 14 грудня 2021 року проведено міський конкурс «Новорічна композиція». У номінації: «Стилізована ялинка» ІІІ місце зайняла Сива Марія, 4 клас. Протягом року були проведені загальношкільні заходи: до дня Гідності, До Дня українського козацтва, спортивні змагання, козацькі забави.  Організовано години спілкування, виставки плакатів, малюнків на різну тематику. 

Український вертеп – традиційне різдвяне дійство, у якому через костюмовані виступи розповідається історія народження Ісуса Христа. На чолі із звіздарем молодь ходила околицею, розповідаючи всім про Різдво та несучи радість. З таким вертепом до нашої школи завітали колишні випускники. Учні 1-4 класів із задоволенням милувались дійством та після виступу висловили щиру вдячність гостям за подароване свято.

Толерантність - це терпимість до іншого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, думок, вірувань. Це стало настільки важливим, що в 1995 р. ЮНЕСКО  була прийнята Декларація принципів толерантності, що включали в себе повагу, прийняття і правильне розуміння багатого різномаїття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів прояву людської індивідуальності, направленість на досягнення миру. Учні 4 класу дізнались, що таке толерантність,  зрозуміли багатозначність поняття «толерантність», з’ясували, які якості властиві толерантній людині. А ще власноруч виготовили браслет толерантності.

«Що таке толерантність?», «Хто така толерантна людина?» Учні 2 класу шукали відповіді на ці запитання. Робота була спрямована на розуміння принципів толерантності в суспільстві, повагу до інших людей, їхніх думок, дотримання своїх переконань і визнання такого ж права за іншими. Заняття було насиченим та різноманітним. Учні читали вислови, переглядали відео, грали ігри.

У 1 класі пройшла година спілкування на тему: « Що таке толерантність?». Учні дізналися звідки походить це слово, що воно означає. Толерантність – це розуміння того, що кожна людина має право бути не такою, як інші. Саме відмінності доповнюють і збагачують суспільство. У ігровій формі діти шукали спільні та відмінні риси однокласників, подавали один одному "руку допомоги і підтримки", "руку дружби". А за допомогою "Квітки толерантності" визначали якості, притаманні толерантній людині.

У 2 класі відбувся виховний захід " Україна - єдина країна". Діти брали участь в історичній вікторині "Що я знаю про Україну?", переглядали фільм "Що таке Соборність України?", створювали яскраві композиції. А у другому класі проводився урок-бесіда "Єднаймося заради миру". Учні читали вірші про Україну, малювали малюнки, а також створили композицію "Долоньки миру".

Нещодавно в нашому закладі була проведена акція «Наш маленький вклад у ВЕЛИКУ ПЕРЕМОГУ!» Такий захід має дуже важливий виховний аспект. Це прояв патріотизму в діях, коли діти розуміють, що вони теж мають щось робити для своєї країни. І найбільше чим вони наразі можуть допомогти бійцям – це підтримати їх своїми щирими побажаннями, малюнками. За підсумками акції, а це 8 685грн, вдалося зібрати завдяки небайдужим вчителям, учням та їхнім батькам. Зібрані кошти передано бійцям Правого Сектора, які завітали до школи. Натомість, військові продемонстрували школярам елементи знаряддя, з якими захищають цілісність України. Дітям показали макети зброї. Але зробили це лише для того, щоб вони орієнтувалися, з чим їхні батьки, рідні чи знайомі захищають Україну. Учні мали змогу роздивитися і доторкнутися до макетів зброї. Військовий лікар розповіла дітям про прийоми надання першої медичної допомоги під час бойових дій та показала вміст своєї аптечки. Дітям сподобалося й те, що їм дозволили одягнути на себе амуніцію. Зустріч була цікавою та пізнавальною.

 

Робота з батьками

З метою  залучення батьків  до співпраці  у навчальному закладі  створений загальношкільний  батьківський комітет.  До його складу  входять по одному представнику від  кожного класу. Голову батьківського комітету  обирають щорічно на класних зборах. Батьківський  комітет складає план  роботи на  навчальний рік. Його  зміст  визначає основні завдання, які стоять перед  школою  та конкретні умови  її роботи.  Голова  загальношкільного батьківського комітету  бере  активну участь  в житті  навчального закладу  і вирішенні  усіх  нагальних  питань. Дана   співпраця  сприяє  корекційно-реабілітаційному впливу на дітей з особливими  освітніми  потребами.

Завдяки  партнерству на базі школи  поліпшується імідж навчального закладу, залучаються додаткові матеріальні  ресурси для підтримки  та задоволення потреб закладу, інтересів дітей, поліпшується  взаєморозуміння, довіра  та  взаємодія між представниками різних секторів громади.

 

Організація  харчування

Важливою умовою для підтримки здоров'я учнів є повноцінне і правильне харчування, яке має бути корисним, раціональним, збалансованим і смачним.

                Адміністрація початкової школи №12 завжди приділяла і приділяє велику

увагу питанню харчування учнів.

Організація харчування здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

Дієтична сестра закладу, ?, розробила примірне чотиритижневе сезонне меню для організації чотириразового харчування учнів 1-4 класів на зимовий та весняний період. Меню складене з урахуванням страв, запропонованих МОЗ та «Збірника рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах» від Є. В. Клопотенка. При складанні меню враховувалися смакові уподобання учнів та технологічні можливості закладу. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» в шкільному меню відсутні кондитерські вироби, сосиски та ковбаси, кавові напої, зменшена кількість солі, цукру, борошняних виробів, хліба, картоплі, зменшена кількість соків; збільшена кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, круп та бобових.

На інформаційному стенді постійно вивішується щоденне меню. Батьки учнів активно цікавляться нововведеннями у шкільному харчуванні і, що дуже приємно, передають слова вдячності шкільним кухарям та  просять рецепти певних страв. Класними керівниками та шкільним лікарем систематично проводиться робота з учнями по вихованню культури харчування і відповідальності за своє здоров'я.

Важливим інструментом для контролю безпеки харчування в навчальному закладі є розробка та впровадження системи контролю над якістю продуктів харчування. Починаючи з минулого навчального року, у нашому закладі впроваджується система НАССР, головним завданням якої є аналіз небезпек і проведення поетапного контролю за усіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів на склад і до моменту подачі готової страви учням навчального закладу.

У шкільній їдальні, яка  розрахована на 30 посадкових  місць, виконуються всі санітарно – епідеміологічні вимоги до організації харчування дітей. Перед входом в приміщення їдальні для миття рук організовано спеціальне місце, обладнане рукомийниками з рідким милом, сушарками та засобами дезінфекції рук.

На харчоблоці є виробничі приміщення – гарячий цех, м’ясо-рибний та овочевий цехи, кімната для миття посуду, складські приміщення. На кухні встановлені електрична пательня, електроплита з духовими шафами, котел для нагріву води, бойлер. Для зберігання м’ясомолочної продукції є холодильники та морозильна камера, льох для зберігання овочів.  Холодильне та технологічне обладнання у робочому стані.

Санітарний стан харчоблоку  постійно контролюється  дієтсестрою  навчального закладу. Кухонний інвентар та посуд  промарковані, у достатній кількості.

Продукти харчування зберігаються та використовуються згідно з санітарними нормами. На початок 2022 року укладено договори та здійснено закупки усіх необхідних продуктів для збалансованого та корисного харчування учнів відповідно до нового меню.

 Ведеться медичний контроль за якістю харчування. Проби готової  продукції  згідно  меню зберігаються в окремому холодильнику протягом 48 годин. Щомісячно проводиться аналіз виконання норм харчування. Дієтичне харчування здійснювалось  згідно призначень та рекомендацій лікарів.

Медичний огляд  працівники  харчоблоку  проходять  двічі  на рік. Дієтсестра  щоденно  оглядає  працівників  харчоблоку  на  наявність інфекційних  та гнійничкових  захворювань з  відповідним  записом  у  журналі.